Pantenolo e Proteine della Seta

500 ml 
EAN 8 004830 298363

Olio di Argan

500 ml 
EAN 8 004830 297984